Корпоративни настани

Импресионирајте клиент, развијте ја својата деловна мрежа, привлечете нова соработка, или вложете во развој на тимскиот дух. А кога на коорпоративен настан му додадете дегустација на вино или жесток пијалок – бизнисот нема да мора да биде одвоен од задоволството. 

За подетални информации, погледнете ја брошурата Kорпоративни настани.