Сомелиерски услуги

Со повеќегодишно искуство во светот на сомелиерството и угостителството, потполно ги разбираме предизвиците со кои се соочуваат угостителските и винските бизниси – да понудат квалитетен производ  и, истовремено, да останат во рамките на предвидениот буџет. Ние можеме да ѝ помогнеме на Вашата компанија со сомелиерски услуги креирани токму за Вашите потреби:

 • Креирање на прогресивна винска карта
 • Креирање на барско мени
 • Mенаџирање на вински и барски програм
 • Обука на вработени за винската и барската понуда, продажба низ угостителство
 • Сомелиерски програм за Вашиот менаџер
 • Организрање на дегустации/настани со вино, коктели, жесток алкохол и/или пиво во Вашиот локал
 • Посредување за наоѓање на вработени
 • Наоѓање на пијалоци кои сè уште не се достапни на нашиот пазар
 • Kреирање на мени за храна која ќе го комплементира Вашиот вински и барски програм
 • Дигитален маркетинг за Вашиот вински и барски програм
 • Изработка на веб-страни за вашиот бизнис – информативна или со online продавница

Запознајте нè:

ПЕТАР ВЕЛИЧКОВИЌ

Основач на Wine Way,
WSET Еducator - Wines and Spirits,
WSET Diploma student,
CMS Certified Sommelier

АНА СТОЈАНОВА

Специјалист за дигитален маркетинг,
Web дизајнер,
WSET Level 3 Certified
& WSET Examination Officer